Bygg och Energikonsulter i Värmland AB

Energideklaration 

Varför skall energideklaration göras ?

Lagen 2006:985 om skyldighet att ha en energideklaration för byggnader för vilka energi används för att påverka byggnadens inomhusklimat trädde i kraft 1 oktober 2006. Byggnader som vid lagens ikraftträdande omfattas av bestämmelsen i 1 skall vara energideklarerade senast den 31 december 2008. För egna hem, bostäder för 1-2 familjer gäller att de skall ha en gällande energideklarationen vid försäljning från 1 jan 2009. Syftet med lagen är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö. Boverket utfärdar föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader. Läs mer om energideklaration och regelverket på www.boverket.se/ sv/byggande/energideklaration/

Vilka gör energideklarationer ?

Reglerna har ändrats något under den tid lagen om energideklaration av byggnader har gällt. Från årsskiftet 2012/2013 krävs att den som gör energideklarationen är certifierad som energiexpert tidigare krävdes att företaget som gjorde energideklarationer var accrediterade genom Svedac och att företaget hade minst en certifierad energiexpert.

Bygg och Energikonsulter i Värmland har varit aktiva med energideklarationer sedan december 2008 och gjort ett stort antal energideklarationer för både villor, hyreshus och andra byggnader. BEV var t.o.m. 2013 ackrediterad av Swedac men följer fortfarande samma rutiner. Företaget har en certifierad energiexpert med behörigheten kvalificerad och kan energideklarera alla typer av byggnader. Beräkningsrutiner och protokoll har utvecklats inom företaget. Ansträngning görs hela tiden att hålla kostnader nere för att kunna erbjuda våra kunder ett gynnsamt pris utan att ge avkall på kvalitén. För närvarande är priset för egna hem 3000 kr plus moms inom området Hagfors, Hällefors och Filipstad. För hus längre bort tas en milersättning på 40 kr/mil ut. För hyreshus och andra byggnader förhandlas priset för varje fall.